Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
MINŐSÍTETT
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉS
KELET-AFRIKÁBAN ÉS
KÖZÉP-EURÓPÁBAN
KVALIFIKOVANÉ VYHĽADÁVANIE OBCHODNÝCH
PARTNEROV VO VÝCHODNEJ
AFRIKE A STREDNEJ EURÓPE
MINŐSÍTETT
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉS
KELET-AFRIKÁBAN ÉS
KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Sme presvedčení, že medzinárodný obchod a rozvoj podnikania môže byť založený iba na dôvere. K tomu sú potrebné, či už vo východiskových alebo cieľových krajinách osobne známi, spoľahliví partneri. Vďaka znalostiam miestnych zákonov, zvykov a využitím našich systémov kontaktných sietí dokážeme dosiahnuť maximálnu účinnosť, vieme sa vyhnúť podvodom a zbytočnému márneniu nášho času. Obchodné vzťahy medzi dvoma kontinentmi sú zvyčajne medzištátne, respektíve sa sústreďujú prostredníctvom komôr a obchodných spoločností na veľké podniky. Na rozdiel od toho sa zameriavame na sektor malých a stredných podnikov (MSP) a individuálne riešenia.
Slider
Mi hiszünk
MINŐSÍTETT
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉS
KELET-AFRIKÁBAN ÉS
KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Mi hiszünk abban, hogy a nemzetközi kereskedelem és üzletfejlesztés csak bizalmon alapulhat. Ehhez mind a kiinduló, mind a fogadó országban személyesen ismert, megbízható helyi partnerekkellenek. A helyi törvények, szokások ismeretével, a kapcsolatrendszerek felhasználásával tudjuk
elérni a maximális eredményességet és elkerülni a csalásokat, az idnk pazarlását. A két kontinens közötti üzleti kapcsolatok jellemzően államköziek, illeve kamarák és kereskedőházak által a nagyvállalatokra koncentrált. Ezzel szemben mi a kis- és középvállalati (KKV) szektorra és az egyéni megoldásokra fókuszálunk.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider
Východná Afrika pokrýva približne 250 miliónový trh
Stredná Európa pokrýva približne 100 miliónový trh
Celosvetovo je jedným z najlepšie rozvíjajúcich sa regiónov
V Európe je najrozvinutejší región
Politicky najstabilnejší región v Afrike
Členské štáty Európskej únie, stabilný právny systém
Príjmové pomery sa vyrovnávajú západoeurópskym
Obchod sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom západoeurópskych spoločností
Silné spoločenské zadelenie, no disponuje s platobne schopnou vrstvou, medzinárodne známi odborníci
Dynamicky sa rozvíjajúca mladá vrstva, ktorá je otvorená novinkám, inováciám
Disponuje s veľmi silnými európskymi vzťahmi
Špičkové technológie a inovácie s celkovo priaznivou cenovou úrovňou, pokročilá logistika
previous arrow
next arrow
Slider

Ako Vám môžeme pomôcť?

Image
Bezplatne sa môžete stať členom databázy zahraničného obchodu, ktorá obsahuje firmy 13 krajín.
Image
Bezplatne zhodnotíme možnosti vstupu Vašej firmy na zahraničný trh
Image
S konzultáciami pomôžeme Vašej firme korigovať identifikované nedostatky potrebné pre vstup na zahraničný trh,  informujeme Vás o špecifických vlastnostiach cieľového trhu
Image
Reprezentujeme Vašu firmu na miestnych medzinárodných výstavách, cielených udalostiach.
Image
Môžeme Vám pomôcť nájsť nových dodávateľov
Image
Zapojením našich miestnych partnerov Vám pomôžeme nájsť platobne schopných zákazníkov, distribútorov Vašich produktov, služieb, technológií
Image
V prípade zriadenia stáleho zastúpenia na zahraničnom trhu od Vás preberieme ťažkosti spojené so zakladaním spoločnosti, výberu vrcholného manažmentu, soslužbami vysielania pracovníkov do zahraničia a službami na podporu podnikania

Prečo si vybrať práve nás?

 • Môžete si vyhľadať zahraničných partnerov bez finančného rizika.
 • Sme orientovaní na malé a stredné podniky (MSP), s miestnymi - osobne známymi - partnermi a vzťahmi
 • Rozsiahle môžete znížiť náklady na zahraničný obchod
 • Ak potrebuje Vaša firma prípravu na vstup na zahraničný trh,  môžete komunikovať s našimi miestnymi odborníkmi v materinskom jazyku.
 • S našimi odborníkmi na cieľovom trhu môžete konzultovať v angličtine alebo pomocou tlmočníka, aj vo vlastnom jazyku.
 • Vďaka nášmu referenčnému programu môžete tiež nájsť Vašu dôležitú úlohu na domácom trhu
Image

Vítam Vás, som Péter Tóth, konateľ spoločnosti  Business Chainbridge Kft. Ako manažér medzinárodnej firmy som dva roky žil v Tanzánii vo Východnej Afrike, doma som pracoval s európskymi a africkými klientmi. So svojimi bývalými kolegami vo Východnej Afrike a subsaharskej oblasti, ako aj s mojimi známymi, ktorí sú majitelia stredoeurópskych firiem sme sa spoločne rozhodli, že využitím našich kontaktov prepojíme regionálne a medzikontinentálne podniky.

Našim prvoradým cieľom je zhodnotiť  záujemcov v sektore malých a stredných podnikov (MSP) príslušných krajín, prípadne ich pripraviť na vstup na zahraničný trh. Po druhé im nájsť obchodných partnerov, aby mohli niekoľkonásobne navýšiť zisk svojej firmy, znížiť nákupné náklady alebo im pomôcť vytvoriť stále zastúpenie v zahraničí.

Image

Profesionálna minulosť

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider

Pre svojich bývalých klientov

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider
My clients said about me:
Tyrone Chan:
I did work with Peter Toth in Tanzania where I was the Project and Managed Services Director and he planned, organized and managed the Tanzanian Managed Services works for Vodacom Tanzania. He was responsible for profit and loss in these areas with a total in excess of $ 2 million at that time. Peter is a very energetic worker and in this position managed to reduce faults and escalations by 90% and to ensure that a larger contract was awarded for subsequent years. I would recommend him for a position with your company at any time, based on his skill, support and loyalty over the years during which we worked together. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/tyrone-chan-10780848/

Colm Fagan:
When Peter and I worked together ( which was from November 2011 through to October 2014) I was head of IBM's Global Account which delivered all of the services and applications used by IBM staff in EMEA. The user base was over 100,000 across a wide range of platforms(Mainframe, Midrange, Linux) and in 89 countries. Peter acted as our focal point for our technical service staff (known in IBM as SSO). His role was to manage issues and drive projects with the technical teams. I found Peter to be honest and open with a desire to get work completed and to the right standard. He is likeable and in my dealings with him I found him to be trustworthy and reliable. He performed successfully in his role and this was a challenging 
role as we were in the middle of significant organisational change and compliance work at the time. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/colmfagan/)

Mark Beacham:
Peter worked for me for a number of years on our Airtel Africa account. His main role was as my lead compliance manager managing a very challenging GET 2 SAT program. 
This was a very challenging task given the geography we were dealing with and 17 different business units. Peter performed at the highest level during all tasks and worked really well with remote teams. Peter took direction really well and always prioritised in a positive and constructive way. I would not hesitate in recommending Peter for any role within your organisation either now or in the future. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/markbeacham/)
Image

Vítam Vás, som Péter Tóth, konateľ spoločnosti  Business Chainbridge Kft. Ako manažér medzinárodnej firmy som dva roky žil v Tanzánii vo Východnej Afrike, doma som pracoval s európskymi a africkými klientmi. So svojimi bývalými kolegami vo Východnej Afrike a subsaharskej oblasti, ako aj s mojimi známymi, ktorí sú majitelia stredoeurópskych firiem sme sa spoločne rozhodli, že využitím našich kontaktov prepojíme regionálne a medzikontinentálne podniky.

Našim prvoradým cieľom je zhodnotiť  záujemcov v sektore malých a stredných podnikov (MSP) príslušných krajín, prípadne ich pripraviť na vstup na zahraničný trh. Po druhé im nájsť obchodných partnerov, aby mohli niekoľkonásobne navýšiť zisk svojej firmy, znížiť nákupné náklady alebo im pomôcť vytvoriť stále zastúpenie v zahraničí.

Image

Profesionálna minulosť

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider

Pre svojich bývalých klientov

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider
My clients said about me:
Tyrone Chan:
I did work with Peter Toth in Tanzania where I was the Project and Managed Services Director and he planned, organized and managed the Tanzanian Managed Services works for Vodacom Tanzania. He was responsible for profit and loss in these areas with a total in excess of $ 2 million at that time. Peter is a very energetic worker and in this position managed to reduce faults and escalations by 90% and to ensure that a larger contract was awarded for subsequent years. I would recommend him for a position with your company at any time, based on his skill, support and loyalty over the years during which we worked together. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/tyrone-chan-10780848/

Colm Fagan:
When Peter and I worked together ( which was from November 2011 through to October 2014) I was head of IBM's Global Account which delivered all of the services and applications used by IBM staff in EMEA. The user base was over 100,000 across a wide range of platforms(Mainframe, Midrange, Linux) and in 89 countries. Peter acted as our focal point for our technical service staff (known in IBM as SSO). His role was to manage issues and drive projects with the technical teams. I found Peter to be honest and open with a desire to get work completed and to the right standard. He is likeable and in my dealings with him I found him to be trustworthy and reliable. He performed successfully in his role and this was a challenging 
role as we were in the middle of significant organisational change and compliance work at the time. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/colmfagan/)

Mark Beacham:
Peter worked for me for a number of years on our Airtel Africa account. His main role was as my lead compliance manager managing a very challenging GET 2 SAT program. 
This was a very challenging task given the geography we were dealing with and 17 different business units. Peter performed at the highest level during all tasks and worked really well with remote teams. Peter took direction really well and always prioritised in a positive and constructive way. I would not hesitate in recommending Peter for any role within your organisation either now or in the future. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/markbeacham/)

Ako sa môžete stať našim klientom/partnerom?

1
Vyplníte registračný formulár s charakteristickými vlastnosťami Vašej firmy
2
Bezplatne zhodnotíme údaje, v emaili zašleme vyhodnotenie a poskytneme prípadné návrhy na zlepšenie niektorých oblastí, oboznámime Vás s ďalšími krokmi.
3
Vzájomne sa kontaktujeme.

Naše služby

Bezplatná databáza zahraničného obchodu a analýza firmy

 • Registrácie do databázy
 • Individuálne zhodnotenie
 • Návrhy

Konzultácia

 • Konzultácia návrhov
 • Rozvoj podnikania s miestnymi partnermi
 • Vyjasnenie otázok cieľového trhu 

Predaj, nákup a kontrola

 • Vyhľadávanie miestnych zákazníkov/distribútorov
 • Hľadanie dodávateľov
 • Kontrola zahraničných partnerov

Výstavy

 • Vlastné zastúpenie v stánku
 • Špeciálny administratívny  stánok

Stále zastúpenie v zahraničí

 • Zahraničné zakladanie spoločnosti 
 • Výber vrcholového manažmentu
 • Outsourcing služieb podpory podnikania
Každá spoločnosť sa od tej druhej niečím líši, naša konkrétna cenová ponuka závisí od spôsobilosti na zahraničný trh. Tieto informácie si môžeme spoločne dohodnúť po vyhodnotení registrácie. Ak potrebujete prípravu a nedisponujete v danej oblasti s odborníkom, partnerom, vieme Vám odporučiť na vykonanie práce našich zmluvných partnerov.
 
Vyhľadávanie zahraničných partnerov/marketing bez vstupných poplatkov. Najvýhodnejšiu možnosť pre Vašu firmu si môžete vybrať spomedzi niekoľkých opcií.

Za ďalšie individuálne služby si poplatky určíme spoločne .

KVALIFIKOVANÉ VYHĽADÁVANIE OBCHODNÝCH PARTNEROV VO VÝCHODNEJ AFRIKE A STREDNEJ EURÓPE

Môžeme sa do toho pustiť?

Kontakt:

Kontakt:

Telefonné číslo:

Image
Email:
Image
Business Chainbridge Kft. 

IČ DPH: 26559171-2-41 
Sídlo: 1027 Budapest, Bem József utca 6 fszt.