Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
MINŐSÍTETT
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉS
KELET-AFRIKÁBAN ÉS
KÖZÉP-EURÓPÁBAN
ТЪРСЕНЕ НА СЕРТИФИЦИРАНИ
ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ
В ИЗТОЧНА АФРИКА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА
MINŐSÍTETT
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉS
KELET-AFRIKÁBAN ÉS
KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Нашето убеждение е, че само доверието може да бъде стабилна база за международната търговия и за развитието на бизнеса. За тази цел са нужни лични познанства и надеждни местни партньори както от страна на търсещия, така и от страна на приемащия. Достигането на максимална резултатност, предотвратяването на измамите и излишното губене на време могат да се спестят с познаване на местните закони и обичаи при използване на системата от контакти. Характерно за бизнес контактите между двата континента е, че те са междудържавни и чрез търговските камари и дружества се концентрират върху големите предприятия. За разлика от това, ние фокусираме върху дребния и среден сектор (МСП) и предлагаме индивидуални решения.
Slider
Mi hiszünk
MINŐSÍTETT
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉS
KELET-AFRIKÁBAN ÉS
KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Mi hiszünk abban, hogy a nemzetközi kereskedelem és üzletfejlesztés csak bizalmon alapulhat. Ehhez mind a kiinduló, mind a fogadó országban személyesen ismert, megbízható helyi partnerekkellenek. A helyi törvények, szokások ismeretével, a kapcsolatrendszerek felhasználásával tudjuk
elérni a maximális eredményességet és elkerülni a csalásokat, az idnk pazarlását. A két kontinens közötti üzleti kapcsolatok jellemzően államköziek, illeve kamarák és kereskedőházak által a nagyvállalatokra koncentrált. Ezzel szemben mi a kis- és középvállalati (KKV) szektorra és az egyéni megoldásokra fókuszálunk.
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider
Източна Африка е ок. 250-милионен пазар
Централна Европа е ок. 100-милионен пазар
От глобален аспект се намира сред най-добре
развиващите се региони
Най-добре развиващ се регион в Европа
От политическа гледна точка е най-стабилният регион в Африка
Държави членки на Европейския съюз, стабилна правна система
Изравняващи се със западноевропейските доходи
Търговията се осъществява предимно чрез западноевропейски фирми
Силно фрагментирани от социален аспект, но са налични платежоспособни слоеве, специалисти от международно ниво
Динамично развиващи се млади социални слоеве, открити за новостите и иновациите
Разполага с много силни европейски контакти
Върхови технологии и иновации на благоприятно ценово ниво от глобален аспект, развита логистика
previous arrow
next arrow
Slider

Как може да Ви помогнем?

Image
Може да бъдете включени безплатно във външнотърговската база данни на фирмите от 13 държави
Image
Безплатно ще извършим оценка на Вашата фирма във връзка с възможностите ѝ да навлезе в чуждестранния пазар
Image
Чрез консултации ще помогнем на Вашата фирма за коригиране на определените недостатъци за навлизане в чуждестранния пазар, ще Ви информираме относно индивидуалните особености на целевия пазар
Image
Ще представляваме Вашата фирма на местните изложения от международен характер, както и на целенасочени мероприятия
Image
Може да Ви окажем помощ при търсене на нови доставчици
Image
Чрез включване на нашите местни партньори ще намерим платежоспособен партньор, купувач, дистрибутор на Вашите продукти, услуги и технологии
Image
За създаване на постоянно чуждестранно представителство ще свалим товара от Вашите плещи чрез основаване на фирмата, избор на ръководни лица за нея, по отношение на услугите за експортна дейност и подпомагане на бизнеса

Защо да изберете нас?

 • Може да намерите чуждестранни партньори без риск
 • Ние сме ориентирани по отношение на малките и средни предприятия (МСП), с надеждни местни партньори (лично познати) и със социален капитал
 • Може да намали многократно Вашите външнотърговски разходи
 • Доколкото на Вашата фирма е нужна предварителна подготовка за навлизане на чуждестранния пазар, имате възможност да разговаряте с местните ни специалисти на родния си език.
 • На целевия пазар може да се консултирате на английски или с помощта на преводач и на родния си език с нашите специалисти на място
 • С помощта на нашата референтна програма бихте могли да откриете Вашата важна роля и на собствения си роден пазар
Image

Добре дошли, аз съм Петер Тот {Tóth Péter}, изпълнителен директор на Business Chainbridge Kft. {OOD}. Живях в продължение на две години в Танзания, в Източна Африка като мениджър на една мултинационална фирма, а в Унгария се занимавах с европейските и африкански клиенти. Съвместно с бившите ми колеги от Източна Африка и субсахарските територии, както и с познатите ми собственици на фирми от Централна Европа решихме да подпомогнем връзките между двата континента и предприятията от регионите с помощта на системата ни от контакти.

Заедно с партньорите ми си поставихме за цел да проучим заинтересованите във въпросните държави фирми от сектора на малките и средни предприятия (МСП) и ако е нужно, да ги подготвим за навлизане в чуждестранните пазари. От друга страна, да намерим пазарните си партньори, за да може многократно да увеличат своята печалба, да снижат разходите си при доставките, или да ги подкрепим дори за реализиране на дълготрайно чуждестранно присъствие.

Image

Професионално минало

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider

За бившите ми клиенти

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider
My clients said about me:
Tyrone Chan:
I did work with Peter Toth in Tanzania where I was the Project and Managed Services Director and he planned, organized and managed the Tanzanian Managed Services works for Vodacom Tanzania. He was responsible for profit and loss in these areas with a total in excess of $ 2 million at that time. Peter is a very energetic worker and in this position managed to reduce faults and escalations by 90% and to ensure that a larger contract was awarded for subsequent years. I would recommend him for a position with your company at any time, based on his skill, support and loyalty over the years during which we worked together. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/tyrone-chan-10780848/

Colm Fagan:
When Peter and I worked together ( which was from November 2011 through to October 2014) I was head of IBM's Global Account which delivered all of the services and applications used by IBM staff in EMEA. The user base was over 100,000 across a wide range of platforms(Mainframe, Midrange, Linux) and in 89 countries. Peter acted as our focal point for our technical service staff (known in IBM as SSO). His role was to manage issues and drive projects with the technical teams. I found Peter to be honest and open with a desire to get work completed and to the right standard. He is likeable and in my dealings with him I found him to be trustworthy and reliable. He performed successfully in his role and this was a challenging 
role as we were in the middle of significant organisational change and compliance work at the time. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/colmfagan/)

Mark Beacham:
Peter worked for me for a number of years on our Airtel Africa account. His main role was as my lead compliance manager managing a very challenging GET 2 SAT program. 
This was a very challenging task given the geography we were dealing with and 17 different business units. Peter performed at the highest level during all tasks and worked really well with remote teams. Peter took direction really well and always prioritised in a positive and constructive way. I would not hesitate in recommending Peter for any role within your organisation either now or in the future. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/markbeacham/)
Image

Добре дошли, аз съм Петер Тот {Tóth Péter}, изпълнителен директор на Business Chainbridge Kft. {OOD}. Живях в продължение на две години в Танзания, в Източна Африка като мениджър на една мултинационална фирма, а в Унгария се занимавах с европейските и африкански клиенти. Съвместно с бившите ми колеги от Източна Африка и субсахарските територии, както и с познатите ми собственици на фирми от Централна Европа решихме да подпомогнем връзките между двата континента и предприятията от регионите с помощта на системата ни от контакти.

Заедно с партньорите ми си поставихме за цел да проучим заинтересованите във въпросните държави фирми от сектора на малките и средни предприятия (МСП) и ако е нужно, да ги подготвим за навлизане в чуждестранните пазари. От друга страна, да намерим пазарните си партньори, за да може многократно да увеличат своята печалба, да снижат разходите си при доставките, или да ги подкрепим дори за реализиране на дълготрайно чуждестранно присъствие.

Image

Професионално минало

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider

За бившите ми клиенти

nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
nemzetközi kereskedelem
previous arrow
next arrow
Slider
My clients said about me:
Tyrone Chan:
I did work with Peter Toth in Tanzania where I was the Project and Managed Services Director and he planned, organized and managed the Tanzanian Managed Services works for Vodacom Tanzania. He was responsible for profit and loss in these areas with a total in excess of $ 2 million at that time. Peter is a very energetic worker and in this position managed to reduce faults and escalations by 90% and to ensure that a larger contract was awarded for subsequent years. I would recommend him for a position with your company at any time, based on his skill, support and loyalty over the years during which we worked together. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/tyrone-chan-10780848/

Colm Fagan:
When Peter and I worked together ( which was from November 2011 through to October 2014) I was head of IBM's Global Account which delivered all of the services and applications used by IBM staff in EMEA. The user base was over 100,000 across a wide range of platforms(Mainframe, Midrange, Linux) and in 89 countries. Peter acted as our focal point for our technical service staff (known in IBM as SSO). His role was to manage issues and drive projects with the technical teams. I found Peter to be honest and open with a desire to get work completed and to the right standard. He is likeable and in my dealings with him I found him to be trustworthy and reliable. He performed successfully in his role and this was a challenging 
role as we were in the middle of significant organisational change and compliance work at the time. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/colmfagan/)

Mark Beacham:
Peter worked for me for a number of years on our Airtel Africa account. His main role was as my lead compliance manager managing a very challenging GET 2 SAT program. 
This was a very challenging task given the geography we were dealing with and 17 different business units. Peter performed at the highest level during all tasks and worked really well with remote teams. Peter took direction really well and always prioritised in a positive and constructive way. I would not hesitate in recommending Peter for any role within your organisation either now or in the future. 
(linkedin profil ikon: https://www.linkedin.com/in/markbeacham/)

Как можете да станете наш клиент/партньор?

1
Попълвате бланката за регистрация с индивидуалните данни, характеризиращи Вашата фирма
2
Ние правим безплатна оценка на данните, която Ви изпращаме по имейл, ако е необходимо с нужните препоръки за областите, в които считаме, че се налага развитие, запознаваме Ви със следващите стъпки в това направление
3
Влизаме в контакт с Вас.

Нашите услуги

Безплатна външнотърговска база данни и изследване на фирмата

 • Регистриране в база данни
 • Индивидуална оценка
 • Предложения

Консултация

 • Обсъждане на предложенията
 • Развиване на бизнеса с местните партньори
 • Изясняване на въпросите, касаещи целевата държава

Оценка, доставки и проверка

 • Намиране на местен купувач/дистрибутор
 • Търсене на доставчик
 • Проверка на чуждестранния партньор

Изложения

 • Представителство на собствения ни щанд
 • Администрация на специализиран щанд

Постоянно външнотърговско представителство

 • Основаване на чуждестранна фирма
 • Избор на ръководен персонал
 • Организиране на подпомагащи текущата дейност услуги

Всяка фирма е различна, затова конкретната ни оферта зависи от подготовката за външнотърговския пазар, което може да обсъдим заедно след извършване на оценката, последвала регистрацията на фирмата. В случай, че е необходима предварителна подготовка и не разполагате със специалист, с партньор в дадена област, за извършване на тази дейност може да Ви предложим нашите партньори, с които сме в договорни отношения.

Вие може да намерите благоприятните за Вас възможности между многото опции, които предлагаме за намиране на чуждестранен партньор/бизнес без начални разходи.

А пък разходите за другите ни индивидуални услуги може да определим съвместно.

 

ТЪРСЕНЕ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ В ИЗТОЧНА АФРИКА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА

И така, може ли да започнем?

Контакт

Контакт:

Телефон:

Image

Имейл:

Image
Business Chainbridge Kft. 

Номер по ДДС в ЕС (VIES):26559171-2-41 
Седалище: 1027 Budapest, Bem József utca 6 fszt.